Zmiana diecezjalnego ks. asystenta

Decyzją ks. biskupa Zbigniewa Zielińskiego dnia 6 czerwca nastąpiła zmiana asystenta diecezjalnego KSMu w naszej diecezji. Dotychczasowemu asystentowi, ks. Andrzejowi Zaniewskiemu serdecznie dziękujemy, zaś nowemu, ks. Wojciechowi Borkowskiemu, życzymy wielu łask Bożych.

Gotów!